Poznań. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Ogólnopolski Portal Informacyjny. Portale regionalne BAI.
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Czwartek, 19 września 2019
Wybierz miasto na mapie

Stowarzyszenia i Fundacje

Archidiecezjalne Centrum Duszpasterstwa Specjalnej Troski

Centrum Pomocy Niepełnosprawnym

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych - Oddział Regionalny

Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych

Polski Związek Niewidomych, Okręg Wielkopolski

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi Ze Stomią

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Wielkopolska

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Poznańskie Towarzystwo "Amazonki"

Stowarzyszenie "Bio-Eko" Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Żywienia Dietetycznego

Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "BRATEK"

Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "BARTEK"

Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "KONICZYNKA"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "ZAWSZE RAZEM"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Stowarzyszenie na rzecz Hipotrerapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii "LAJKONIK"

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "ŚMIAŁEK"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "PRO FUTURO"

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Amikus"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

Stowarzyszenie Na Tak

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym

Towarzystwo Osób Niesłyszących

TPD Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą

Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Związek Stowarzyszeń

Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "RODZINA - RODZINIE"

Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych

Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

Wspólnota Burego Misia

Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Śródmieście

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SOKOŁY"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej"

Oddział Wielkopolski Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Sekcja Krajowa Osób Niewidomych NSZZ Solidarność

Wolontariat Wielkopolski

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej "Nieprzeciętni"

Fundacja "Arka" LArche - Wspólnota w Poznaniu

Fundacja Familijny Poznań

Fundacja Pomoc Chorym Na Białaczkę - Klinika Hematologii Akademii Medycznej

Fundacja Pomoc Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - Punkt Aktywizacji Zawodowej

Fundacja Świat bez przemocy

Fundacja Wielspin-Reha

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTANSKA

INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Fundacja "Balian Sport"

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Fundacja "Niesiemy nadzieję"

go to top